Promocja kredytu gotówkowego- KREDYT WYGODNY

 1. Promocja kredytu gotówkowego pod nazwą „KREDYT WYGODNY” dostępna jest w placówkach Banku w okresie promocyjnym od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.
 2. Minimalna dostępna kwota kredytu –1 000 zł.
 3. Maksymalna dostępna kwota kredytu – 80.000 zł.
 4. Okres kredytowania wynosi do 60 miesięcy.
 5. Warunki cenowe kredytu:

okres kredytowania
(m-ce)

oprocentowanie
stałe

Prowizja*

1 -12

6,0 %

3,5 %

13 – 36

6,8 %

3,5 %

37 – 60

7,2 %

4,5 %

 • dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Pakiecie Standard prowizję obniża się o 1p.p.,
 • dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Pakiecie Prestiż prowizję obniża się o 2 p.p.,
 • dla Klienta, który złoży wniosek i podpisze umowę o kartę kredytową, prowizję obniża się o 1 p.p.

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie jednego z poniższych warunków, t.j.

 • posiadanie w momencie składania wniosku o kredyt Wygodny lub podpisanie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w wybranym Pakiecie przed udzieleniem kredytu;
 • złożenie wniosku o kartę kredytową z limitem min. 1000 PLN oraz podpisanie Umowy o kartę kredytową przed udzieleniem kredytu.

Ostateczna wysokość limitu karty kredytowej zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Brak zdolności kredytowej na kartę kredytową w wysokości min. 1000 PLN skutkuje brakiem obniżenia prowizji o 1 p.p.

W przypadku zamknięcia przez Uczestnika Promocji konta typu ROR w pakiecie Standardowym lub w Pakiecie Prestiżowym lub odstąpienia od Umowy karty kredytowej,
w okresie trwania kredytu, Bank zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy prowizją w ofercie promocyjnej dla Klientów którzy skorzystają z karty kredytowej a prowizją dla Klientów nie posiadających karty kredytowej.

 1. Zabezpieczenie kredytu: 
  • Do kwoty 20.000,00 zł
   • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
   • *pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym – w przypadku Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu.
  • Powyżej kwoty 20.000 zł
   • zabezpieczenie zgodne z Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, z zastrzeżeniem ust 3).
  • Do kwoty 50.000 zł w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego w Banku od co najmniej 6 miesięcy, na którym odnotowuje się stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia:
   • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
   • *pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.
  • Powyżej kwoty 50.000 zł
   • zabezpieczenie zgodne z Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Andrespolu.

  *w przypadku posiadania przez Kredytobiorcę rachunku ROR - spłata kredytu wyłącznie poprzez potrącanie należnych kwot z rachunku ROR – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

 2. Pozostałe warunki kredytowania zgodne z Regulaminem Kredytu Gotówkowego.

 

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu: 10.000 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie stałe kredytu: 7,20%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,544059%. Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, prowizje, opłaty):  2.391,15 zł. Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i kwoty kredytu) 12.391,15 zł. Rata kredytu - raty równe: 199,02 zł

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.07.2021r. na przykładzie reprezentatywnym. Powyższa informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia.