KARTA KREDYTOWA Visa Business Credit

Dzięki niej możesz:
•    bezpłatnie użytkować kartę (pod warunkiem aktywnego z niej korzystania)
•    pokrywać bieżące, nieprzewidziane wydatki firmy
•    zwiększać płynności finansowej firmy
•    korzystać z limitu kredytowego do 50 000 PLN
•    dokonywać krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
•    korzystać z darmowego kredytu – na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
•    dokonywać przelewów z karty kredytowej
•    korzystać z bezpłatnej usługi automatycznej spłaty zadłużenia karty
•    dokonywać transakcji w Internecie
•    sprawdzać wysokość dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
•    wydawać dowolną liczbę kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika
•    przenieść kartę kredytową z innego banku

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata


Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:

•    Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
•    Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
•    Ubezpieczenie zakupionego towaru
•    Ubezpieczenie mienia


Do KAŻDEJ karty otrzymasz bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia, obejmujące:
•    Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
•    Ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
•    Ubezpieczenie zakupionego towaru
•    Ubezpieczenie mienia