Karta płatnicza VISA Business Debetowa Rolnik

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki
 • łatwa kontrola wydatków pracowników
 • eliminacja zaliczek dla pracowników
 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji  (bankomaty Grupy BPS S.A., SGB, BGŻ S.A., Planet cash4you)
 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
 • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • bezpłatne ubezpieczenie

 

Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie. Możesz nią płacić za towary i usługi, a także w każdej chwili dokonywać wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie.

 

przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunków firmowych

limit kredytowy: 

maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł

maksymalny dzienny liit operacji płatniczych – 50 000 zł

koszt wydania karty – 0 zł

okres ważności karty: 3 lata

 

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w BZ WBK (tel. +48 86 215 50 50  lub 0801 321 456  – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS S.A., lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.