Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

Kredyt udzielany jest osobom fizycznym, prowadzącym na własny rachunek działalność rolniczą, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.

Kredyt udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:

  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Bank udziela kredytu w wysokości 3.000 zł na 1 hektar fizyczny.

Maksymalna kwota kredytu: 50.000,00 zł.

Okres kredytowania: do 18 miesięcy.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M + marża Banku w stosunku rocznym.

 Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.

Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!