Aktualności

Grupy Członkowskie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu ustalił następujące terminy i miejsca Zebrań Grup Członkowskich w 2020 roku: Grupa Członkowska Brzeziny – 27.05.2020 r. o godz. 1200, Urząd Gminy w Brzezinach, Grupa...

więcej...

AKTUALNOŚCI

STOPY PROCENTOWE NBP

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Redyskonta weksli 0,11
Depozytowa 0,00