Skip to main content

Władze Banku

Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.

Skład Rady Nadzorczej Banku:

 • Jan Woźniak - Przewodniczący Rady
 • Piotr Dziki - Z-ca Przewodniczącego
 • Maria Jasińska - Sekretarz Rady
 • Józef Biesaga - Członek Prezydium Rady

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Benedykt Agier
 • Jadwiga Balcerak
 • Paweł Bogdan
 • Dariusz Gabara
 • Adam Reczulski
 • Marzena Świerczyńska
 • Władysław Żaczek


Zarząd Banku:

 • Włodzimierz Szewc - Prezes Zarządu
 • Piotr Mrówka - Wiceprezes Zarządu
 • Małgorzata Panek - Wiceprezes Zarządu
Znajdziesz nas też tutaj