Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument?
Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!
Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Andrespolu jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.