Skip to main content
  • Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Dokumenty związane z usługą Internet Banking dla firm

Interfejs Mobilny Internet Bankingu

Rachunki Klienci instytucjonalni

Rachunki osoby fizyczne

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG

EURO FATCA

Dokumenty Kredytowe

Godziny graniczne realizacji przelewów

Dokumenty związane z ubezpieczeniem kart płatniczych

Posiadacze kart płatniczych wydanych przez bank Spółdzielczy w Andrespolu, objęci są bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody:

Obrót dewizowy

Klienci korzystający z produktów dewizowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu, mogą w prosty sposób pobrać następujące dokumenty:

Ostrzeżenia KNF

Znajdziesz nas też tutaj