Skip to main content

Ład Korporacyjny

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 130a, 95-020 Andrespol zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Andrespolu”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Ład korporacyjny:

Znajdziesz nas też tutaj