Skip to main content

Historia banku

Początki historii Banku Spółdzielczego w Andrespolu nierozerwalnie związane są z miejscowością Andrzejów, gdzie 22 czerwca 1950 roku z inicjatywy grupy działaczy społecznych powołano Gminną Kasę Spółdzielczą. Rozpoczęta od września 1950 działalność Kasy, skupiała się głównie na obsłudze Gminnej Spółdzielni.

W roku 1951 zostaje otwarty punkt kasowy w Bukowcu, a w 1953 r. punkt kasowy w Nowosolnej. Gminna Kasa Spółdzielcza w 1952r. decyzją Powiatowej Komisji Ziemskiej dostaje na własność budynek w Andrzejowie z przeznaczeniem na siedzibę banku.

W 1958r. w miejsce Gminnej Kasy Spółdzielczej zostaje powołana Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa powszechnie znana jako SOP, która w 1972 r. przekształca się w Bank Spółdzielczy w Andrzejowie. Rok później zostaje zorganizowany Oddział Banku w Brójcach.

Nowy podział administracyjny kraju wymusza działania reorganizacyjne w spółdzielczości bankowej. W wyniku tych zmian punkt kasowy w Nowosolnej przechodzi do Brzezin, natomiast w 1975 roku Oddział Banku w Nowosolnej powraca do Andrzejowa. Jednocześnie punkt kasowy w Wiskitnie, który należał do Spółdzielczego Banku Ludowego w Łodzi zostaje przejęty przez Oddział Banku w Brójcach.

W lipcu 1975 r. zostaje powołany Bank Gospodarki Żywnościowej, który przejmuje nadzór nad Bankami Spółdzielczymi.

W roku 1978 Bank dokonuje zakupu nieruchomości w Nowosolnej, adaptując ją na siedzibę Oddziału Banku. W tym samym okresie Zarząd Banku czyni starania by poprawić warunki pracy oraz obsługi klientów w siedzibie Banku w Andrzejowie. Władze Gminy oddają budynek, który opuściła Gminna Spółdzielnia i chcą by Bank przeniósł się do Andrespola. Dzięki wielkiemu wkładowi pracy całej załogi w roku 1985 następuje przeprowadzka do Andrespola.

W wyniku zmian, jakie nastąpiły w kraju po roku 1989 powstały warunki do samodzielnego działania, do podejmowania decyzji, których realizacja dawała korzyści Bankowi, a jednocześnie poprawiała obsługę klientów jako tych, którym Bank ma służyć.

W roku 1991 Bank występuje ze struktur BGŻ, tworząc wspólnie z grupą banków spółdzielczych Bank Unii Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie. Reorganizacja handlu i Spółdzielczości Samopomoc Chłopska powoduje, że reorganizuje się obsługa bankowa tych jednostek.

W tym samym roku zlikwidowany zostaje punkt kasowy w Wiskitnie, w 1992 r. w Andrzejowie, a w 1994 r. w Bukowcu.

Od 1-go października 1995 roku Bank nasz przejmuje Bank Spółdzielczy w Brzezinach tworząc tam swój Oddział. Poszerza się znacznie teren działania, przybywa nowych klientów, rosną zyski Banku.

Z dniem 1-go stycznia 1999 r. przyłącza się Bank Spółdzielczy w Rogowie, a w jego miejsce powstaje Oddział, który znacznie poprawia obsługę tego terenu mając zapewnione środki i stworzone możliwości do pełnego zabezpieczenia potrzeb mieszkającej tam ludności.

W roku 2000 Bank Spółdzielczy w Andrespolu obchodził jubileusz 50-lecia istnienia banku oraz świętowaliśmy otwarcie nowej siedziby banku, która spełnia warunki bezpiecznego i przyjaznego banku na miarę XXI wieku.

Do nowej siedziby przeniósł się również oddział Banku w Nowosolnej.

Od dnia 15 maja 2002 r. Bank Spółdzielczy w Andrespolu zostaje zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Nowe Zrzeszenie powstaje na skutek połączenia się sześciu banków, tj. Bank Unii Gospodarczej S.A., Gospodarczy Bank Południowo-Zachodnim S.A., Lubelski Bank Regionalnym S.A., Małopolski Bank Regionalny S.A., Rzeszowski Bank Regionalny S.A. oraz Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. tworzy wraz z bankami spółdzielczymi najsilniejsze w Polsce Zrzeszenie Banków Spółdzielczych.

W roku 2003 r. oddana zostaje do użytku nowo wybudowana siedziba Oddziału w Rogowie. Nowoczesny i bezpieczny budynek znacząco poprawia warunki obsługi klientów oraz pracy pracowników.

Znajdziesz nas też tutaj