Bezpieczeństwo

Wykonywanie operacji finansowych za pośrednictwem internetu, wymaga zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony. W tym celu Bank zaleca:

 • Regularne aktualizacje systemu operacyjnego oraz używanych aplikacji (w tym szczególnie przeglądarki internetowe) o wydawane przez producenta oprogramowania aktualizacje.
 • Posiadanie zainstalowanego oprogramowania antywirusowego aktualizowanego regularnie o nowe wersje oprogramowania oraz o definicje wirusów udostępniane przez producenta oprogramowania.
 • Regularne skanowanie komputera za pośrednictwem oprogramowania antywirusowego.
 • Posiadanie zainstalowanej i uruchomionej zapory bezpieczeństwa Firewall.
 • Sprawdzanie czy ustawienia przeglądarki internetowej są zgodne z zalecanymi przez Bank, a sama przeglądarka jest aktualizowana regularnie o nowe komponenty dostarczane przez producenta.
 • Zachowanie ostrożności podczas pobierania z internetu plików czy otwierania załączników do wiadomości e-mail, bez względu na źródło ich pochodzenia.

Ważne:

 • Loguj się do systemu internetowego zawsze poprzez stronę wskazaną przez Bank
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • Nie przechowuj narzędzi do obsługi czy zabezpieczenia systemu w tym samym miejscu
 • Nie korzystaj z komputerów ogólnie dostępnych, np. w kawiarence internetowej
 • Kończąc pracę zawsze skorzystaj z polecenia [Wyloguj]
 • Bank nigdy i w żadnej formie nie będzie Cię prosił o podanie hasła (haseł) dostępu do systemu
 • Bank nie będzie do Ciebie wysyłał żadnych wiadomości poprzez email. Jedyny sposób wysyłania komunikatów do użytkowników to komunikaty widoczne w serwisie po zalogowaniu lub w opcji [Komunikaty)

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim prosimy
o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:

 • niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,
 • nieuzasadnionymi komunikatami SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,
 • zapytaniem o numer telefonu,
 • pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,
 • zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

Wystąpienie powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

Poradnik Związku Banków Polskich dotyczący Bezpieczeństwa internetowego znajduje się pod linkiem:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66987&p_id=18