Zastrzeżenia kart

W przypadku utraty karty VISA (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
•    telefonicznie pod całodobowym numerem (86) 215 50 50 lub (22) 539 50 50
•    telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828
•    osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Andrespolu

W przypadku utraty karty własnej bankomatowej (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobiście w jednostce Banku Spółdzielczego w Andrespolu, wydającej kartę.


Do KAŻDEJ karty otrzymasz bezpłatne ubezpieczenie PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia, obejmujące:
•    Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
•    Ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
•    Ubezpieczenie zakupionego towaru
•    Ubezpieczenie mienia