Zastrzeżenia kart

W przypadku utraty karty VISA (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie pod całodobowym numerem (86) 215 50 50 lub (22) 539 50 50
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Andrespolu.

W przypadku utraty karty własnej bankomatowej (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobiście w jednostce Banku Spółdzielczego w Andrespolu, wydającej kartę.