Lokata STANDARD

Oprocentowanie stałe, uzależnione od wysokości środków na rachunku lokaty:

  • do kwoty 49.999,99 PLN  -  0,30 %,
  • od kwoty 50.000,00 PLN  -  0,40 %,

Okres trwania lokaty: 3  miesiące.

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł.

Lokata odnawialna.

Oferta jest ważna w okresie od 16 grudnia 2014 r. do dnia wycofania z oferty Banku.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.