Przekazy zagraniczne

Są najpowszechniej stosowaną formą rozliczeń międzynarodowych. Polegają na wykonaniu przez Bank dyspozycji Klienta (Zleceniodawcy) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej. Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.

Rodzaje przekazów zagranicznych:

 • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych
  i zagranicznych,
 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów Banku.

Tryb realizacji przekazów zagranicznych:

 • standardowy z datą waluty "spot",
 • pilny z datą waluty "jutro",
 • ekspresowy z datą waluty "dziś".

Wykonanie polecenia wypłaty w wymienionych trybach wymaga złożenia przez Klienta dyspozycji w Banku do określonej godziny.

Korzyści dla klienta:

 • szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności,
 • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard, pilny lub ekspresowy),
 • atrakcyjne kursy kupna/ sprzedaży walut,
 • możliwość negocjowania kursu kupna/ sprzedaży walut już od kwoty 5000 EUR.

Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO (zlecenia płatnicze na kwoty do 1000 USD lub 1000 EUR włącznie przekazywane są z datą waluty „dziś”, tj. w tym samym dniu bez żadnych dodatkowych opłat). Realizujemy również przekazy na wyższe kwoty i w innych walutach w trybie ekspresowym za niewielką opła.

Waluty – PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński), RUB (rubel rosyjski),

W ramach przekazów zagranicznych, Bank nasz oferuje Klientom prowadzącym rozliczenia w walutach obcych lub chcących okazjonalnie skorzystać z produktów dewizowych:

 • POLECENIE WYPŁATY
 • PRZELEW REGULOWANY
 • PRZELEW SEPA

PRZELEW REGULOWANY to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów.

PRZELEW SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA.

INSTRUKCJA PŁATNICZA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ANDRESPOLU

W przypadku przekazów z zagranicy, klienci Banku spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:

 1. Adresat przekazu: Bank BPS S.A., , kod SWIFT-owy: POLUPLPR,
 2. Dane beneficjenta:
   - nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego numeru Rachunku Bankowego "IBAN" - uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB
  2-literowego kodu Polski "PL" (numer konta: 28 znaków łącznie z kodem kraju „PL” bez spacji),
   - Imię, nazwisko/ nazwa firmy i adres posiadacza konta,
 3. Bank beneficjenta: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, kod SWIFT-owy (nieaktywny): SPAOPLP1

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.