Grupy Członkowskie

19-05-2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu ustalił następujące terminy i miejsca Zebrań Grup Członkowskich w 2020 roku:

  • Grupa Członkowska Brzeziny – 27.05.2020 r. o godz. 1200, Urząd Gminy w Brzezinach,
  • Grupa Członkowska Nowosolna – 27.05.2020 r. o godz. 1600, Strażnica OSP Łódź-Nowosolna,
  • Grupa Członkowska Rogów – 28.05.2020 r. o godz. 1000, Strażnica OSP w Rogowie,
  • Grupa Członkowska Andrespol – 28.05.2020 r. o godz. 1600, Hotel „Azymut” w Andrespolu,
  • Grupa Członkowska Brójce – 29.05.2020 r. o godz. 1000, Strażnica OSP w Brójcach.

W przypadku gdy liczba uczestników w zebraniu przekroczy liczbę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wówczas zebranie nie dojdzie do skutku.

Znajdziesz nas też tutaj