• Aktualności
  • Informacja dla Klientów, którzy w okresie 01.01.2016 r. - 30.04.2017 r. otworzyli rachunek w BS w Andrespolu

Informacja dla Klientów, którzy w okresie 01.01.2016 r. - 30.04.2017 r. otworzyli rachunek w BS w Andrespolu

18-02-2020

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, nakazującej weryfikację statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie pomiędzy 01.01.2016 r. a 30.04.2017 r., dokonaliśmy weryfikacji Pani/Pana danych.
W związku z tym, że prowadzony na Pana/Pani rzecz przez Bank rachunek został otwarty w okresie pomiędzy 01.01.2016 r., a 30.04.2017 r., zgodnie z ww. Ustawą, Bank jest zobowiązany do zwrócenia się do Pana/Pani z prośbą o określenie swoich rezydencji podatkowych na dzień otwarcia rachunku, wskazanego powyżej.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie załączonego poniżej oświadczenia
o statusie CRS do najbliższego Oddziału/ Centrali naszego Banku.

Informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie może Pani/Pan:

  • złożyć w Centrali lub najbliższym Oddziale Banku Spółdzielczego w Andrespolu.,
  • przesłać korespondencyjnie do Centrali lub do Oddziału Banku Spółdzielczego w Andrespolu, prowadzącego rachunek.

Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy tj.:

  • Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla osoby fizycznej - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, osób wykonujących wolne zawody, formularz ten pobierz tutaj.
  • Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej „CRS” dla klientów instytucjonalnych - formularz ten przeznaczony jest dla podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną , a także dla spółki cywilnej, formularz ten pobierz tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z oddziałem naszego Banku.

Znajdziesz nas też tutaj