Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorców obejmie obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT.
Oznacza to, że wymóg przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

Więcej informacji pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk