Skip to main content
  • Aktualności
  • Uruchamiamy możliwość zdalnego odblokowania się w IB!

Uruchamiamy możliwość zdalnego odblokowania się w IB!

23-04-2021

Udostępniamy dla Klientów posiadających bankowość internetową możliwość samodzielnego ustanowienia nowego hasła w przypadku np. zapomnienia dotychczasowego.

  • w przypadku zapomnienia hasła system poprosi nas o wpisanie Identyfikatora, a następnie numeru telefonu zarejestrowanego w usłudze,
  • poprawne podanie danych skutkuje wysłaniem wiadomości email zawierającej kod do wpisania na stronie, po wprowadzeniu którego zostaną wyświetlone dodatkowe pytania weryfikujące,
  • poprawna weryfikacja odpowiedzi spowoduje wysłanie wiadomości SMS zawierającej nowe hasło. Logowanie z jego użyciem wymusi zmianę hasła.

Uwaga: aby mieć możliwość zdalnego odblokowania się należy w bankowości internetowej uzupełnć numer telefonu i adres email. W przypadku nie zarejestrowania tych danych, zdalne odblokowanie nie będzie możliwe.

Znajdziesz nas też tutaj