Zawieszenie spłaty rat kredytów do 30 września 2020 r.

Informujemy, że z dniem 01.10.2020r. upłynął termin bezpłatnego zawieszenia spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych.