Zebrania Grup Członkowskich

27-04-2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu ustalił następujące terminy i miejsca Zebrań Grup Członkowskich w 2022 roku:

 • Grupa Członkowska Rogów 05.05.2022 r. o godz.1000, Urząd Gminy w Rogowie
 • Grupa Członkowska Brzeziny 06.05.2022 r. o godz. 1000, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny,
 • Grupa Członkowska Andrespol 05.05.2022 r. o godz. 1600, Hotel „Azymut”;
 • Grupa Członkowska Brójce 04.05.2022 r. o godz. 1000, Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach,
 • Grupa Członkowska Nowosolna 04.05.2022 r. o godz. 1600, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna.

 

 Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 • Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok oraz rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
 • Wnioski i opinie.
 • Zamknięcie obrad.
Znajdziesz nas też tutaj