SMS Banking

Usługa służy do uzyskiwania informacji o saldzie i historii swoich rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon Klienta.

Generowane komunikaty SMS możemy podzielić na trzy grupy:

  • generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub operacji Ma). Wiadomość taką klient dostaje już
    w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji.
  • generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji),
  • wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie.). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo i wolne środki.

Podstawowe zalety systemu

  • informacja o stanie rachunków poprzez SMS,
  • wyciąg z historii rachunku,
  • dostępność 24 godz. na dobę,
  • dostęp do informacji zabezpieczony hasłami.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.