Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Wnioskodawcy.
Kredyt można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, 
  • zakup surowców i półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego,
  • finansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Warunki:

  • możliwość sfinansowania nawet 80 % wartości przedsięwzięcia netto,
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
  • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach.


Kredyt spłacany jest w ratach w terminach zawartych w umowie, ustalonych z Kredytobiorcą.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.


Zapraszamy do naszych placówek!
Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.
Zapraszamy do skorzystania z oferty
Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.
Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!