Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt może być udzielony jako:

 • krótkoterminowy - z okresem kredytowania do 1 roku,
 • średnioterminowy - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat.

Warunki: 

 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w oparciu o posiadaną zdolność kredytową i  wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący,
 • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
 • udzielony limit zwiększa dostępne saldo na rachunku i może być wykorzystywany wielokrotnie w  okresie kredytowania bez konieczności jego spłaty oraz bez sporządzania aneksu do umowy kredytowej.
 • Odsetki naliczane są za każdy dzień od wykorzystanej kwoty kredytu i pobierane z rachunku bieżącego ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.
 • Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb osób prowadzących działalność gospodarczą i powoduje zwiększenie środków na finansowanie majątku obrotowego firmy.

Kredyt może być udzielony jako:

 • krótkoterminowy - z okresem kredytowania do 1 roku, 
 • średnioterminowy - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowy - z okresem kredytowania powyżej 3 lat.

 

Warunki:

 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie,
 • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
 • wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych lub kwartalnych, dostosowanych do cyklu obrotowego działalności.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.

Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!