Pakiet Prestiżowy

Przeznaczony dla wymagającego klienta ceniącego wysoki standard usług za atrakcyjną cenę.

Pakiet jest to zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty.

Pakiet zawiera: ROR, kartę płatniczą, usługę bankowości elektronicznej, rachunek oszczędnościowy, terminowe lokaty oszczędnościowe, rachunek walutowy.

Pakiet Prestiżowy to:

 • 0 zł za otwarcie
 • 0 zł za prowadzenie rachunku*
 • 0 zł za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
 • 0 zł za aktywację telefonicznej usługi na hasło
 • 0 zł za 15 przelewów zewnętrznych w systemie Internet Banking 
 • 0 zł za wpłaty, wypłaty
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w oddziale oraz w systemie Internet Banking
 • 0 zł za rejestrację zlecenia stałego
 • 0 zł za wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
 • 0 zł za powiadomienia za pomocą SMS
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego
 • 0 zł za wydanie, wznowienie i użytkowanie karty płatniczej
 • 0 zł za wypłaty w 4000 bankomatów (lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku)
 • możliwość płacenia za zakupy w internecie

Usługi dostępne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu:

 • System informacyjny SMS 
 • polecenie przelewu
 • zlecenie stałe
 • polecenie zapłaty
 • informacja na hasło

*Zwolnienie z opłaty za Pakiet pod warunkiem utrzymania średniego salda na poziomie powyżej 5.000 zł lub miesięczna opłata w wysokości 14 zł