Pakiet Standardowy

Przeznaczony dla każdego klienta deklarującego potrzebę posiadania rachunku, Bank przygotował pakiet bezpłatnych usług za rozsądną cenę. 

Pakiet jest to zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty. Pakiet zawiera: ROR, kartę płatniczą, usługę bankowości elektronicznej, rachunek oszczędnościowy, terminowe lokaty oszczędnościowe, rachunek walutowy.

Dla kogo Pakiet Standardowy: dla każdego klienta deklarującego potrzebę posiadania rachunku, Bank przygotował pakiet bezpłatnych usług za rozsądną cenę.

Pakiet standardowy to:

 • 0 zł za otwarcie
 • 0 zł za prowadzenie rachunku*
 • 0 zł za dostęp do kanałów bankowości elektronicznej
 • 0 zł za aktywację telefonicznej usługi na hasło
 • 0 zł za 5 przelewów zewnętrznych w systemie Internet Banking 
 • 0 zł za wpłaty, wypłaty
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne w oddziale oraz w systemie Internet Banking
 • 0 zł za rejestrację zlecenia stałego
 • 0 zł za wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego
 • 0 zł za wydanie, wznowienie i użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty w 4000 bankomatów (lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku)
 • możliwość płacenia za zakupy w internecie

Usługi dostępne w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu:

 • System informacyjny SMS 
 • polecenie przelewu
 • zlecenie stałe
 • polecenie zapłaty
 • informacja na hasło

*Zwolnienie z opłaty za Pakiet pod warunkiem utrzymania średniego salda na poziomie powyżej 2.000 zł lub miesięczna opłata w wysokości 5 zł. Możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych: kredyty odnawialny o niskim oprocentowaniu.