Pakiet Agro

Dla rolnika chcącego korzystać z karty i bankowości internetowej.

  • 0 zł za otwarcie rachunku bieżącego
  • 0 zł za przelewy wewnętrzne przez IB
  • 0 zł za wypłaty z rachunku w PLN
  • Usługa SMS - 5 darmowych powiadomień SMS
  • 0 zł za wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS
  • 0 zł za wydanie karty debetowej
  • 0 zł za rejestrację zlecenia stałego
  • sieć ponad 4 000 bankomatów bez prowizji (lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku)