Terminy Zebrań Grup Członkowskich 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu ustalił następujące terminy, miejsca oraz porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich w 2021 roku:

 • Grupa Członkowska Rogów 17.05.2021 r. o godz.1000, Strażnica OSP Rogów,
 • Grupa Członkowska Brzeziny 17.05.2021 r. o godz. 1300, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny,
 • Grupa Członkowska Andrespol 17.05.2021 r. o godz. 1600, Hotel „Azymut”; „daw. Zajazd Hades” w Andrespolu.
 • Grupa Członkowska Brójce 18.05.2021 r. o godz. 1000, Strażnica OSP Brójce,
 • Grupa Członkowska Nowosolna 18.05.2021 r. o godz. 1600, Strażnica OSP Łódź-Nowosolna.

  Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok oraz rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wnioski i opinie.
 5. Zamknięcie obrad.

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Banku zapewnia wszystkim osobom uczestniczącym w Zebraniu wymagane środki zabezpieczające w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezynfekującego, z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy uczestnikami Zebrania.

                                                                                        Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu.