Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2021r. odeszła od nas Pani Elżbieta Ciesielska - wieloletnia Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Andrespolu.

Żegnamy osobę oddaną naszej lokalnej społeczności, a przede wszystkim osobę o wielkim sercu.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich składa Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Banku.