TURBO LOKATA

Skorzystaj z najnowszej oferty lokaty:

  • oprocentowanie: 2,5% w skali roku 
  • okres trwania lokaty: 6  miesiący
  • minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł
  • maksymalna kwota lokaty: 100.000,00 zł
  • maksymalna liczba lokat: 1
  • lokata jest nieodnawialna                          

 Oferta jest ważna w okresie 02.05.2022 r. - 30.06.2022 r.

Lokata dostępna w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Nasz Bank!!!

Szczegóły w Regulaminie:

Regulamin Turbo Lokata