Odmrażamy ceny kredytów na wiosnę!

Kredyt hipoteczny Mój Dom. Promocja wiosenna !

Jeśli szukasz finansowania na:
•    zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego
•    budowę, modernizację, rozbudowę remont  lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego.
•    refinansowanie kredytu udzielonego przez inny bank, przeznaczonego na cele mieszkaniowe,

Kwota kredytu:
Minimalna kwota kredytu –  10.000,00 zł
Maksymalna kwota kredytu – 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki;
80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres kredytowania:
Od 1 do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej
Od 5 do  maksymalnie 30 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Kredyt mieszkaniowy  Mój Dom jest dla Ciebie! Teraz na promocyjnych warunkach:

 

Marża
 promocyjna  

Prowizja
 promocyjna 

Do skorzystania z promocji potrzebujesz mieć u nas:

 Kredyt do 50% wartości nieruchomości stanowiącej  zabezpieczenie kredytu

 1,89%

0,00%

  • Rachunek w pakiecie Prestiż      
  • Ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku         
  • Ubezpieczenie na życie  na okres minimum  5 lat z oferty Banku 

 Kredyt powyżej 50% wartości nieruchomości stanowiącej  zabezpieczenie kredytu  

 2,09%

0,00%

  • Rachunek w pakiecie Prestiż      
  • Ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku         
  • Ubezpieczenie na życie  na okres minimum  5 lat z oferty Banku

 

Przykład rerezentatywny.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,82%
dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,31% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,09% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1 097,89 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 93.184,44 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  79.365,44 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Prestiż w całym okresie kredytowania wynosi 3.600,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki:  opłata sądowa 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 4.000 PLN. Koszt ubezpieczenia na życie w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu 6.000,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  343.184,44 zł . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja dla kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” została dokonana na dzień 26.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Regulamin promocja wiosenna