Kredyt KONSOLIDACYJNY

Kredyt KONSOLIDACYJNY

Łącząc swoje kredyty - Płacisz jedną ratę!

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych na spłatę zobowiązań:

 • kredyt/ pożyczka gotówkowa
 • kredyt/ pożyczka samochodowa
 • limit w karcie kredytowej
 • limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
 • kredyt/ pożyczka hipoteczna
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej)do nieruchomości)
 • kredyt studencki
 • kredyt/ pożyczka udzielony przez zakład pracy

Kwota kredytu:
od 10.000,00 zł do:

 • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy

Okres kredytowania: od 12 miesięcy do 300 miesięcy

Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku w wysokości:

dla kredytów do 100.000,00 zł

 • 4,09 pp – gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • 5,09 pp – gdy kwota kredytu stanowi od 50% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem


dla kredytów powyżej 100.000,00 zł

 • 4,59 pp – gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • 5,59 pp – gdy kwota kredytu stanowi od 50% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem


Prowizja:

 • 1% (min.400,00zł) dla posiadaczy „Pakietu Prestiżowego”
 • 1,50% (min.400,00zł) dla posiadaczy „Pakietu Standard”
 • 2,50% (min.400,00zł) dla klientów nie korzystających z pakietu Standard lub Prestiżowy

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,00 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 85.000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,09 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 3,50%) i marży Banku w wysokości 4,59% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1,035,77 PLN, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 41.633,68 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  39.292,68 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.275,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standard w całym okresie kredytowania wynosi 847,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki:  opłata sądowa 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  126.633,68 PLN . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsolidacyjnego na 12.04.2022r.