Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

Kredyt odnawialny przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych.
Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Klient może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie trwania umowy.
Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określona jest w następujący sposób:

  • 2 - krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku;
  • 4 – krotność średnich miesięcznych wpływów – po 5 miesiącach posiadania rachunku;
  • 5 - krotność średnich miesięcznych wpływów -  po 8 miesiącach posiadania rachunku.


Kwota kredytu:
od 1.000,00 zł do:

  • 1) 80.000 PLN dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu Prestiż
  • 2) 50 000 PLN dla Posiadaczy pozostałych rodzajów rachunków.


Prowizja:
2,00%  kwoty udzielonego kredytu min.50,00 zł - pobierana jest w dniu udzielenia kredytu lub odnowienia.

Oprocentowanie:
stałe, w okresie pierwszych 12 miesięcy 9,5% w stosunku rocznym, odsetki są pobierane każdego ostatniego dnia miesiąca.

Okres kredytowania:
Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej umowy i bez obowiązku spłaty kredytu.

Przykład reprezentatywny: