Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

Kredyt udzielany osobom fizycznym, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.


Cel kredytu:

Zakup działki budowlanej, lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, budowę, modernizację, rozbudowę i remonty lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Wymagane jest rozliczenie kredytu rachunkami.

Dodatkowe warunki:
Kredytobiorca zobowiązany jest rozliczyć kredyt rachunkami, fakturami lub innymi uzgodnionymi z Bankiem dokumentami

Kwota kredytu:
Minimalna kwota kredytu –  10.000,00 zł
Maksymalna kwota kredytu – 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki;
80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres kredytowania:
Od 1 do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej
Od 5 do  maksymalnie 30 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększona o marżę Banku, odpowiednio:

a)    gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 1,99 p.p. dla kredytów do 100.000,00 zł
  • 1,79 p.p. dla kredytów powyżej 100.000,00 zł

b)    gdy kwota kredytu stanowi od 51% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 2,39 p.p. dla kredytów do 100.000,00 zł
  • 1,89 p.p. dla kredytów powyżej 100.000,00 zł

    Prowizja:
  • 1,00% min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Prestiżowego.
  • 1,50 % min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Standardowego,
  • 2,50 % min. 400,00 zł dla pozostałych klientów.

 

Przykład reprezentatywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,72%
dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 5,39% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 3,50 %) i marży Banku w wysokości 1,89 % obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1 403,02 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 261.580,05 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  255.091,05 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.750,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standard w całym okresie kredytowania wynosi 2.520,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki:  opłata sądowa 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  511.580,05 zł . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” została dokonana na dzień 12.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.