Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM

Kredyt udzielany osobom fizycznym, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.

Cel kredytu:

Zakup działki budowlanej, lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, budowę, modernizację, rozbudowę i remonty lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Wymagane jest rozliczenie kredytu rachunkami.

Dodatkowe warunki:
Kredytobiorca zobowiązany jest rozliczyć kredyt rachunkami, fakturami lub innymi uzgodnionymi z Bankiem dokumentami

Kwota kredytu:
Minimalna kwota kredytu –  10.000,00 zł
Maksymalna kwota kredytu – 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki;
80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres kredytowania:
Od 1 do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej
Od 5 do  maksymalnie 30 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększona o marżę Banku, odpowiednio:

a)    gdy kwota kredytu stanowi do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 2,29 p.p. dla kredytów do 80.000,00 zł
  • 2,09 p.p. dla kredytów powyżej 80.000,00 zł

b)    gdy kwota kredytu stanowi od 31% do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 2,39 p.p. dla kredytów do 80.000,00 zł
  • 2,19 p.p. dla kredytów powyżej 80.000,00 zł

c)    gdy kwota kredytu stanowi od 51% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 2,79 p.p. dla kredytów do 80.000,00 zł

2,39 p.p. dla kredytów powyżej 80.000,00 zł

Prowizja:

  • 1,00% min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Prestiżowego.
  • 1,50 % min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Standardowego,
  • 2,50 % min. 400,00 zł dla pozostałych klientów.

Przykład reprezentatywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,83%
dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,61% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22%) i marży Banku w wysokości 2,39% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1 135,57 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 96.141,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  90.672,45 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.750,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standard w całym okresie kredytowania wynosi 1.500,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki:  opłata sądowa 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  346.141,45 zł . Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” została dokonana na dzień 15.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.