Uniwersalny kredyt hipoteczny

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt udzielany osobom fizycznym, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.

Cel kredytu:
Dowolne cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków z kredytu.
Kwota kredytu:
Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł.
Maksymalna kwota – do 60% wartości nieruchomości.
Okres kredytowania: od 1 roku do 15 lat.

Oprocentowanie: zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększona o marżę Banku, odpowiednio:

a)    gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 3,49 p.p. dla kredytów do 100.000,00 zł
  • 3,19 p.p. dla kredytów powyżej 100.000,00 zł

b)    gdy kwota kredytu stanowi więcej niż 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

  • 3,99 p.p. dla kredytów do 100.000,00 zł
  • 3,79 p.p. dla kredytów powyżej 100.000,00 zł


Prowizja:

1 % min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Prestiżowego,
1,50% min. 400,00 zł dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu w ramach Pakietu Standardowego.
2,50 % min. 400,00 zł dla pozostałych klientów.Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,27 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150.000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 6,69%% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 3,50%) i marży Banku w wysokości 3,19% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.), równa rata miesięczna: 1.322,76 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 91.831,17 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania:  88.095,17 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.250,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standard w całym okresie kredytowania wynosi 1.267,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki:  opłata sądowa 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  241.831,17 PLN.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja dla uniwersalnego  kredytu hipotecznego została dokonana na dzień 12.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.