Atuty kredytów gospodarczych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

  • krótki okres rozpatrywania wniosku kredytowego,
  • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
  • niska prowizja od udzielanego kredytu,
  • realizacja kredytu w jednej lub kilku transzach,
  • możliwość zastosowania różnorodnych, dogodnych dla Kredytobiorcy form zabezpieczenia kredytu w zależności od kwoty udzielanego kredytu,
  • dogodny wybór formy spłaty kredytu: w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo,
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.