Rachunki walutowe

Bank Spółdzielczy w Andrespolu otwiera i prowadzi RACHUNKI ROZLICZENIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH, które służą do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania sprawnych i szybkich rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunek rozliczeniowy może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:

 • dolary amerykańskie (USD) - z minimalnym wkładem 10,- USD,
 • waluta EURO (EUR) - z minimalnym wkładem 10,- EUR,

Powyższe rachunki dają następujące możliwości:

 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych
 • skup/sprzedaż walut,
 • dokonywanie przekazów w obrocie dewizowym w kraju i za granicę 
  w formie:

 - przelewów SEPA,
 - przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
 - pozostałych poleceń wypłaty,

 • dokonywanie przekazów otrzymywanych z banków krajowych 
  i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe, w formie:

 - przelewów SEPA,
 - przelewów regulowanych oraz krajowych w walucie EUR,
 - pozostałych poleceń wypłaty,

 • realizacja inkasa dokumentowego - forma rozliczeń w handlu zagranicznym, polecana szczególnie importerom,
 • realizacja czeków złożonych do inkasa- przyjęcie czeku wystawionego przez banki zagraniczne, oraz banki krajowe.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach dopisywane są do kapitału 
w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach walutowych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.