Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych:

Bank Spółdzielczy w Andrespolu otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych STANDARD w złotych. Lokaty w PLN są prowadzone jako lokaty długoterminowe, na okres: 1 miesiąca, 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy oraz 24 miesięcy o zmiennym oprocentowaniu z minimalnym wkładem 1000 zł.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.