Rachunki terminowych lokat

Rachunki terminowych lokat Standard
Bank otwiera rachunki lokat terminowe Standard w złotych:

1) na warunkach standardowych:

  • stałej stopie procentowej na okresy umowne: 6, 12 -  miesięczne,
  • zmiennej stopie procentowej na okresy umowne: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 - miesięczne
  • z minimalnym wkładem 1.000 PLN,

2) na warunkach negocjowanych:

  • o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne: 1, 2, 3, 6, 9, 12 - miesięczne,

z minimalnym wkładem 1000.000 PLN.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.