MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest otwierany dla deweloperów.

Przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych nabywców lokali mieszkalnych lub domów

Wybierz Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy i zyskaj

 • możliwość wyboru rodzaju prowadzonego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla inwestycji (otwartego lub zamkniętego),
 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w Banku,
 • zapewnienie weryfikacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • spełnienie wymogów ustawowych.

W NASZYM BANKU DOSTĘPNE SĄ DWA RODZAJE MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH:

 • Otwarty - wypłata zdeponowanych środków zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, określonym w umowie rachunku mieszkaniowego,

 • Zamknięty - wypłata zdeponowanych środków jednorazowa, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  (prawa odrębnej własności lokalu, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym itd.)
 
KORZYŚCI DLA DEWELOPERA:
 • Wzmocnienie wiarygodności na rynku
 • Wpłaty i wypłaty nabywców poszczególnych lokali są widoczne na kontach ewidencyjnych, zaś saldo dotyczące całej inwestycji na rachunku zbiorczym w systemie CUI Klienta
 • Możliwość finansowania inwestycji na atrakcyjnych warunkach - połączenie rachunku z kredytem deweloperskim zapewnia płynność finansową przedsięwzięcia bez angażowania środków nabywców
 • Uproszczony model obsługi nabywców - obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem ogranicza się do niezbędnego minimum
 
KORZYŚCI DLA  NABYWCY LOKALI:
 • Bezpieczeństwo finansowe - zabezpieczenie wpłaconych środków przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez dewelopera oraz na wypadek jego upadłości
 • Przejrzystość rozliczeń - prawo uzyskiwania informacji o saldzie dokonanych wpłat i wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Minimum formalności - prosta dokumentacja i efektywny obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem
 
JAK OTWORZYĆ MRP?
 • Zadzwoń do nas lub odwiedź nasz Bank
 • Przedstaw nam swoja inwestycję deweloperską
 • Złóż wniosek o otwarcie Otwartego Rachunku Powierniczego  lub Zamkniętego Rachunku Powierniczego
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji podpiszemy umowę rachunku