Skup i sprzedaż walut obcych

Bank Spółdzielczy w Andrespolu prowadzi skup i sprzedaż walut obcych w oparciu o "Tabelę kursów walut Banku BPS S.A.".

Oferta skierowana do klientów:

  • którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,
  • w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Do rozliczeń operacji:

  • bezgotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla dewiz.
  • gotówkowych stosowane są kursy kupna/sprzedaży dla pieniędzy.

W przypadku gdy kwota transakcji gotówkowej lub bezgotówkowej przekracza
5 000 EUR (lub jej równowartość w USD) istnieje możliwość negocjowania preferencyjnych kursów walutowych. Dla Klienta oznacza to możliwość zawarcia transakcji po najlepszym kursie rynkowym i tym samym uzyskania korzystniejszych notowań od kursów podawanych w tabeli kursowej Banku. Obsługa operacji wymiany dla których stosowany jest kurs preferencyjny jest możliwa do godz. 16:00.

Z myślą o Klientach korzystających z wymiany walut, Bank Spółdzielczy
w Andrespolu udostępnił możliwość składania telefonicznych dyspozycji skupu
i sprzedaży walut wymienialnych EUR i USD
. Aby skorzystać z tej prostej
i wygodnej, a zarazem bezpiecznej usługi, należy najpierw podpisać w Banku stosowną umowę.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.