Kredyt CZTERY KĄTY

Kredyt udzielany osobom fizycznym, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową.

Dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Andrespolu od minimum 6 miesięcy i regularnie przekazującym na powyższy rachunek dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego, możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczenia w postaci poręczenia wekslowego osób trzecich (poręczycieli).

Cel Kredytu:
Zakup działki, remont, modernizacja lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, lokali lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nieruchomością mieszkalną, wykup mieszkania na własność lub inne cele mieszkaniowe.

Warunki dodatkowe:
50% kwoty kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest rozliczyć rachunkami, fakturami lub innymi uzgodnionymi z Bankiem dokumentami.

Kwota kredytu:
Minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł.
Maksymalna kwota – 50.000,00 zł.

Okres kredytowania:
 do 60 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu: stałe 9,5 % w stosunku rocznym.


Prowizja:

  • 4,00 % dla kredytów do 12 m-cy,
  • 4,50 % dla kredytów powyżej 12 m-cy do 24 m-cy,
  • 5,00 % dla kredytów powyżej 24 m-cy do 60 m-cy.
  • 3,50% dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego–rozliczeniowego.


Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu: 10.000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie stałe kredytu: 9,50 %.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,38 %.
Całkowity koszt kredytu: 3.101,96 PLN ( w tym prowizja 500,00 PLN, odsetki 2.601,96 PLN).  
Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu i kwoty kredytu)   13.101,96 PLN.
Rata kredytu - raty równe: 210,04 PLN.
Kalkulacja została dokonana na dzień 15.11.2021r. na przykładzie reprezentatywnym.