Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Wnioskodawcy.

Kredyt można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup i modernizację maszyn, urządzeń służących do prowadzenia działalności rolniczej, 
  • zakup środków transportu,
  • finansowanie inwestycji budowlanych w gospodarstwie rolnym,
  • zakup inwentarza żywego (stada podstawowego), 
  • zakup nieruchomości rolnych oraz na sfinansowanie  środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki: 

  • możliwość sfinansowania nawet 80 % wartości przedsięwzięcia netto,
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
  • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach.

Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych lub kwartalnych, a w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki i sezonowości produkcji rolnej nawet w ratach półrocznych.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.

Zapraszamy do naszych placówek!

Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.

Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!