Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

Kredyty te skierowane są do Klientów prowadzących działalność w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwa i ogrodnictwa lub branżach powiązanych, przeznaczone na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Preferencyjne linie kredytowe:

1) Symbol nIP -kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, 

2) Symbol nKZ - kredyty na zakup gruntów rolnych, 

3) Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia, 

4) Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” 

5) Linia nBR15 - kredyty na realizację inwestycji w ramach  “Branżowego programu mleczarstwa”

6) Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu, 

7) Symbol nKL - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi,