Kredyt obrotowy

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb osób prowadzących działalność rolniczą.
Kredyt może być udzielony jako:

  • krótkoterminowy - z okresem kredytowania do 1 roku, 
  • średnioterminowy - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowy - z okresem kredytowania powyżej 3 lat.


Warunki:

  • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie,
  • kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M + marża  Banku,
  • wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej.


Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych lub kwartalnych, dostosowanych do cyklu obrotowego działalności.

Rodzaj zabezpieczenia kredytu uzależniony jest od posiadanej zdolności kredytowej i wysokości zaangażowania.

Zapraszamy do naszych placówek!
Pracownicy naszego Banku służą rzetelną i fachową informacją.

Zapraszamy do skorzystania z oferty
Przygotowanej specjalnie z myślą o Tobie.
Jesteśmy blisko Ciebie – Jesteś nam bliski!